Yüksek Disiplin Kurulu

Tevfik Mut

Altan Erdağ

Halil Kara

Hurşit Eminer

Dr. İsmail Başarır

Hüseyin Öztoprak

Erdal Andız

Yedek Üyeler

Mehmet Zeki Yıldırım

Mustafa Tunçalp

Kemal Çakır