Yüksek Disiplin Kurulu

Demokrat Parti

Yüksek Disiplin Kurulu

Tevfik Mut

Altan Erdağ

Halil Kara

Hurşit Eminer

Dr. İsmail Başarır

Hüseyin Öztoprak

Erdal Andız

Yedek Üyeler

Mehmet Zeki Yıldırım

Mustafa Tunçalp

Kemal Çakır